• Centrum Praktycznego Szkolenia w Zakresie Małego Przetwórstwa

  Przetwórstwo w gospodarstwie rolnym

 • Przetwórstwo mleka

  Przetwórstwo mleka

 • Przetwórstwo mięsa

  Przetwórstwo mięsa

 • Przetwórstwo owoców

  Przetwórstwo owoców

 • Przetwórstwo zbóż

  Przetwórstwo zbóż

Przedsiębiorczość na wsi i obszarach wiejskich to bardzo ważny element gospodarki narodowej szczególnie w kontekście walki z bezrobociem, aktywizacji zawodowej oraz umożliwianie dostępu do szerokiej gamy produktów i usług mieszkańcom tych obszarów. Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia z poprzednio realizowanych programów i wychodząc temu naprzeciw, zaplanowano wsparcie z wykorzystaniem środków unijnych w ramach nowego PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) na lata 2014-2020.

 

Uruchomiony został właśnie nabór wniosków dla rolników pragnących dywersyfikować działalność gospodarczą. I tak od 29 września do 28 października 2016 r. Poddziałanie Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój – nabór tematyczny – tylko dla rolników!

W ramach tego działania rolnicy będą mogli ubiegać się o inwestycje związane z przetwarzaniem surowców pochodzących z własnych gospodarstw jak i zakupywanych.

Dotacja na poziomie 50% kosztów kwalifikowalnych może być wypłacona w kwocie nie większej niż 300 tys. zł na wnioskodawcę w okresie trwania „programu”. Operacje mogą dotyczyć kosztów kwalifikowalnych obejmujących koszty budowlane jak i wyposażenia w niezbędne urządzenia do uruchamianego przetwórstwa w tym sprzedaży detalicznej w prowadzonym zakresie. Co ważne z jednego gospodarstwa mogą skorzystać pozostałe osoby spełniające wymagania, ubezpieczeni w KRUS oprócz rolnika także małżonek i domownik! Niekorzystnym dla rolnika jest warunek zarejestrowania działalności gospodarczej w KRS lub CEIDG.

Dokumenty aplikacyjne znajdują się na stronie ARiMR pod adresem: link

Do pobrania:

Prezentacja (PDF)

Opracowanie: Ireneusz Gradka i Bolesław Pieczyński CDR O/Radom