• Centrum Praktycznego Szkolenia w Zakresie Małego Przetwórstwa

  Przetwórstwo w gospodarstwie rolnym

 • Przetwórstwo mleka

  Przetwórstwo mleka

 • Przetwórstwo mięsa

  Przetwórstwo mięsa

 • Przetwórstwo owoców

  Przetwórstwo owoców

 • Przetwórstwo zbóż

  Przetwórstwo zbóż

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu po zorganizowanych w bieżącym roku szkoleniach dotyczących prowadzenia działalności rolniczego handlu detalicznego zebrało i przesłało do MRiRW Departamentu Bezpieczeństwa Żywności przekazane przez uczestników szkoleń pytania w ww. zakresie. Opracowane przez Ministerstwo Rolnictwa i instytucje nadzorujące działalność rolniczego handlu detalicznego interpretacje i odpowiedzi prezentujemy w załączniku. pobierz załącznik