• Centrum Praktycznego Szkolenia w Zakresie Małego Przetwórstwa

  Przetwórstwo w gospodarstwie rolnym

 • Przetwórstwo mleka

  Przetwórstwo mleka

 • Przetwórstwo mięsa

  Przetwórstwo mięsa

 • Przetwórstwo owoców

  Przetwórstwo owoców

 • Przetwórstwo zbóż

  Przetwórstwo zbóż

18 lutego 2020 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw.

Rozporządzenie jest skierowane przede wszystkim do rolników utrzymujących zwierzęta w swoich gospodarstwach i zainteresowanych rozwojem działalności, poprzez dokonywanie uboju zwierząt lub rozbioru ich mięsa w celu wprowadzenia pozyskanego mięsa na rynek lub przeznaczenia pozyskanego mięsa do działalności przetwórczej np. MLO, RHD.

Aby ułatwić proces uruchamiania rzeźni położonej na terenie gospodarstwa rolnego Główny Inspektorat Weterynarii opracował poradnik określający wymagania weterynaryjne przy prowadzeniu „rzeźni rolniczej”. Na terenie gospodarstwa rolnego można również dokonywać uboju zwierząt w celu pozyskania mięsa na własne potrzeby. Jakie wymagania weterynaryjne należy spełnić przy prowadzeniu uboju na użytek własny określono w opracowanej przez GIW informacji dla rolników.

Do pobrania:

Rzeźnie rolnicze

Ubój na użytek własny w gospodarstwie