• Centrum Praktycznego Szkolenia w Zakresie Małego Przetwórstwa

  Przetwórstwo w gospodarstwie rolnym

 • Przetwórstwo mleka

  Przetwórstwo mleka

 • Przetwórstwo mięsa

  Przetwórstwo mięsa

 • Przetwórstwo owoców

  Przetwórstwo owoców

 • Przetwórstwo zbóż

  Przetwórstwo zbóż

Produkty tradycyjne i regionalne to produkty wytwarzane tradycyjnymi metodami z najwyższej jakości surowców odzwierciedleniem czego jest uzyskanie wysokiej ceny i wzrost dochodów producentów. Ich wytwarzanie i sprzedaż aktywizuje gospodarczo region, podnosi jego atrakcyjność, wzmacniając lokalną tożsamość, przyczyniając się do poprawy jego konkurencyjności. Najistotniejszą cechą produktów regionalnych i tradycyjnych jest specyficzna jakość, która jest konsekwencją tradycyjnego sposobu wytwarzania. Unikalna jakość może wynikać także z otoczenia – oddziaływania czynników naturalnych będących charakterystycznymi dla danego obszaru np. usytuowanie terenu, jakość gleby, klimat, roślinność.

Produkty regionalne i tradycyjne dla Europy stanowią także wartość kulturową. W Unii Europejskiej realizacja polityki jakości żywności polega na wyróżnieniu znakami i nadaniu certyfikatów potwierdzających doskonałą jakość wyrobów rolno-spożywczych, wywodzących się z konkretnych regionów oraz charakteryzujących się tradycyjnym sposobem produkcji. Realizowana polityka jakości daje także pewność konsumentom, że kupują oni żywność bardzo wysokiej jakości, która jednocześnie charakteryzuje się wyjątkową, tradycyjną metodą produkcji.

Do pobrania:

Pełna treść opracowania