• Centrum Praktycznego Szkolenia w Zakresie Małego Przetwórstwa

  Przetwórstwo w gospodarstwie rolnym

 • Przetwórstwo mleka

  Przetwórstwo mleka

 • Przetwórstwo mięsa

  Przetwórstwo mięsa

 • Przetwórstwo owoców

  Przetwórstwo owoców

 • Przetwórstwo zbóż

  Przetwórstwo zbóż

Termin „bezpieczeństwo żywności” określa ogół warunków, które muszą być spełnione przez producenta produktu żywnościowego. Dotyczą one stosowania substancji dodatkowych, aromatów, poziomu substancji zanieczyszczających, pozostałości pestycydów oraz warunków napromieniowania żywności i cech organoleptycznych wyrobu, ale również działań, które powinny być podjęte na wszystkich etapach produkcji i obrotu żywnością.

Mając na celu bezpieczeństwo oraz wysoką jakość wytwarzanych wyrobów producent żywności zobowiązany jest do przestrzegania podczas produkcji żywności wymagań higienicznych. Artykuł „Higiena produkcji zdrowej żywności na małą skalę w warunkach domowych” skupia się na zagadnieniu higienicznego wytwarzania żywności przeznaczonej do sprzedaży w warunkach domowych tj. przy wykorzystaniu sprzętu i urządzeń gospodarstwa domowego, w pomieszczeniu w którym na co dzień przygotowywane są posiłki.

Link do artykułu  PDF 0,8 MB