• Centrum Praktycznego Szkolenia w Zakresie Małego Przetwórstwa

  Przetwórstwo w gospodarstwie rolnym

 • Przetwórstwo mleka

  Przetwórstwo mleka

 • Przetwórstwo mięsa

  Przetwórstwo mięsa

 • Przetwórstwo owoców

  Przetwórstwo owoców

 • Przetwórstwo zbóż

  Przetwórstwo zbóż

Polscy rolnicy są coraz bardziej zainteresowani prowadzeniem produkcji żywności w celu jej sprzedaży konsumentom na rynkach lokalnych. Świadczy o tym stale wzrastająca liczba podmiotów rozpoczynających taką działalność. Ponadto rolnicy coraz częściej chcą prowadzić tą działalność zgodnie z wymaganiami i zasadami regulującymi jej prowadzenie w zakresie rejestracji i wymagań weterynaryjnych. Polscy konsumenci natomiast są zainteresowani możliwością zakupu świeżej żywności pochodzenia zwierzęcego, produkowanej w danym rejonie przez lokalnych rolników, gdzie nie ma długich łańcuchów dostaw i pośredników. Konsument oczekuje także, że kupowana przez niego żywność w tym nieprzetworzona, nie spowoduje w jego organizmie żadnego uszczerbku zdrowotnego. Dlatego producenci żywności, w tym produkujący surowce rolnicze stoją przed coraz to wyższymi wymaganiami dotyczącymi jakości i bezpieczeństwa żywności.

rys

5 maja bieżącego roku Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelę ustawy o podatku, dochodowym od osób fizycznych.  Nowelizacja wprowadza zmiany w sposobie opodatkowania sprzedaży przez rolników żywności przetworzonej we własnym gospodarstwie. Porządkuje formalny status osób, które zajmują się działalnością polegającą na przetwarzaniu i sprzedaży produktów rolnych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli. Zmiany te były bardzo oczekiwane przez środowisko rolnicze, ponieważ umożliwiają one sprzedaż przetworzonych produktów, wyprodukowanych w gospodarstwie bez konieczności zakładania działalności gospodarczej. Nowe przepisy dają  możliwość tworzenia wartości dodanej w wyniku przetwarzania żywności, a więc wyższy dochód i lepsze wykorzystanie zasobów pracy, zwłaszcza przez małe i średnie gospodarstwa".

W dniu 15 grudnia 2014 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał Rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów mięsnych wędzonych w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA). Rozporządzenie wdraża na poziomie krajowym przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1327/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w mięsie wędzonym tradycyjnie i produktach mięsnych wędzonych tradycyjnie oraz w rybach i produktach rybołówstwa wędzonych tradycyjnie (Dz. Urz. UE L 358 z 13.12.2014, str. 13).