• Centrum Praktycznego Szkolenia w Zakresie Małego Przetwórstwa

  Przetwórstwo w gospodarstwie rolnym

 • Przetwórstwo mleka

  Przetwórstwo mleka

 • Przetwórstwo mięsa

  Przetwórstwo mięsa

 • Przetwórstwo owoców

  Przetwórstwo owoców

 • Przetwórstwo zbóż

  Przetwórstwo zbóż

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności większość środków spożywczych znajdujących się w sprzedaży jest objęta obowiązkiem podawania na etykiecie informacji o wartości odżywczej, która obejmuje następujące elementy:

 • wartość energetyczna,
 • ilość tłuszczu,
 • kwasów tłuszczowych nasyconych,
 • węglowodanów,
 • cukrów,
 • białka,
 • soli.

Rolniczy handel detaliczny to kolejna forma działalności umożliwiająca produkcję i zbywanie żywności, którą rolnicy mogą prowadzić na uproszczonych zasadach w zakresie prawa żywnościowego i podatkowego. Akt prawny - ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (Dz. U. poz. 1961) określający tą formę sprzedaży żywności przez rolnika obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r. i umożliwia produkcję i zbywanie żywności wytworzonej przy udziale produktów pochodzących z własnych gospodarstw. Głównym celem ustawy było stworzenie polskim rolnikom szerszych możliwości rozwoju produkcji i sprzedaży żywności wyprodukowanej w całości lub w części z własnej uprawy, chowu lub hodowli. Ustawą wprowadzono, w szczególności, preferencje podatkowe dla podmiotów prowadzących RHD poprzez zwolnienie, pod pewnymi warunkami, z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z RHD.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu po zorganizowanych w bieżącym roku szkoleniach dotyczących prowadzenia działalności rolniczego handlu detalicznego zebrało i przesłało do MRiRW Departamentu Bezpieczeństwa Żywności przekazane przez uczestników szkoleń pytania w ww. zakresie. Opracowane przez Ministerstwo Rolnictwa i instytucje nadzorujące działalność rolniczego handlu detalicznego interpretacje i odpowiedzi prezentujemy w załączniku. pobierz załącznik

  

Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii uprzejmie informuje, że na stronie Internetowej Ministerstwa pod adresem: www.minrol.gov.pl w zakładce Informacje branżowe - aktualności zostały zamieszczone zaktualizowane informacje dla rolników i innych podmiotów pt.:

 

W dniach 16-17.01.2017 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie odbyło się szkolenie pt „Uruchamianie i prowadzenie działalności w zakresie rolniczego handlu detalicznego”. Celem szkolenia było przygotowanie doradców do udzielania rolnikom pomocy w zakresie warunków uruchamiania i prowadzenia sprzedaży żywności z gospodarstwa w ramach nowej formy działalności jaką jest rolniczy handel detaliczny.