• Centrum Praktycznego Szkolenia w Zakresie Małego Przetwórstwa

  Przetwórstwo w gospodarstwie rolnym

 • Przetwórstwo mleka

  Przetwórstwo mleka

 • Przetwórstwo mięsa

  Przetwórstwo mięsa

 • Przetwórstwo owoców

  Przetwórstwo owoców

 • Przetwórstwo zbóż

  Przetwórstwo zbóż

Logo z opisem


Produkcja wina, cydru może być dodatkowym zajęciem alternatywnym dla produkcji rolnej lub je łączącym. Własna winnica to coraz częściej nie tylko hobby, ale także dochodowy biznes. Polskie winnice mają zazwyczaj od kilku do kilkudziesięciu arów. Zakładają je miłośnicy wina marzący o produkcji własnego alkoholu oraz często właściciele gospodarstw agroturystycznych. Zgodnie z prawem ci ostatni mogą częstować gości własnym winem bez konieczności rejestrowania jego produkcji. Należy jednak pamiętać, że zgodne z wymaganiami prowadzenie winnicy i sprzedaż wytworzonego wina lub cydru obarczone są szeregiem formalnych wymogów, które należy spełnić aby uruchomić taką działalność.

Aby przybliżyć zagadnienia obejmujące rozpoczęcie takiej produkcji Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, w ramach realizowanej operacji KSOW na lata 2020-2021 pn. „Gospodarstwa rolne i małe zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego i ich znaczenie w rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności”” zorganizowało w dniu 09.06.2021 roku krajową konferencję „Wino, cydr, wyroby alkoholowe z własnych upraw – wyzwania stojące przed producentami”

Celem konferencji było przekazanie wiedzy i problematyki związanej z produkcją i sprzedażą wina oraz cydru produkowanych na bazie upraw prowadzonych w gospodarstwie. Podczas konferencji zostały zaprezentowane przykładowe technologie wytwarzania wina i cydru, przepisy prawne i podatkowe oraz możliwości rozwoju takiej działalności. W konferencji uczestniczyło łącznie 86 osób. Byli to doradcy, rolnicy, przedstawiciele podmiotów prowadzących uprawę winorośli i produkcję wina oraz cydru.

Wykłady na konferencji zaprezentowali:

 • Jarosław Wesołowski przedstawiciel MRiRW Departament Rynków Rolnych, który omówił przepisy prawne związane z produkcją i sprzedażą wina przez małych producentów oraz przedstawił propozycje zmian do ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina,
 • dr. inż. Alicja Synowiec z Instytutu Nauk o Żywności, Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, przedstawiła zagadnienia obejmujące proces technologiczny produkcji wina, jakie parametry powinien spełniać surowiec przeznaczony do produkcji oraz podstawowe urządzenia niezbędne do uruchomienia małej winiarni,
 • dr inż. Joanna Chmielewska pracownik Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Katedra Technologii Fermentacji i Zbóż zaprezentowała wyzwania stojące przed producentami co do przydatności surowca do produkcji cydru jakościowego, prowadzenia procesu technologicznego oraz wyposażenia małej cydrowni,
 • Michał Kałuża z Centrum Finansowo Doradczego FINexpert zaprezentował przepisy prawne dotyczące zobowiązań podatkowych i zasady regulujące produkcję i sprzedaż wina i wyrobów alkoholowych, szczególnej formy producenta, który wyrabia i rozlewa wino uzyskane wyłącznie z winogron pochodzących z upraw własnych. Z jakich zwolnień i uproszczeń w stosunku do winiarza produkującego wino z owoców zakupionych może korzystać rolnik. Prezentacja była próbą odpowiedzi na często pojawiające się pytania od rolników: czy produkujący wino z własnych upraw winiarz jest jeszcze rolnikiem czy może już przedsiębiorcą rolnym?
 • swoimi doświadczeniami dotyczącymi uprawy winorośli oraz produkcji i sprzedaży wina podzieliła się prowadząca taką działalność Kinga Kowalewska-Koziarska, która jest współwłaścicielką Winnicy Kinga. Gospodarstwo oprócz produkcji wina przyjmuje grupy zorganizowane, organizuje spotkania szkoleniowe z dziedziny winiarskiej, sommelierskiej, winogrodniczej oraz kulinarnej. Producenci przykładają dużą wagę do bezpośredniego kontaktu z osobami, które goszczą w winnicy. Podkreślają że enoturystyka jest naturalnym kierunkiem rozwoju winiarstwa nie tylko w takich krajach jak Polska, gdzie produkcja wina gronowego odradza się po latach. Może być ona atrakcyjnym kierunkiem szczególnie dla właścicieli małych winnic.
 • wykład Pana Wojciecha Bosaka przedstawiciela Instytutu Winorośli i Wina był próbą odpowiedzi na pytanie o ekonomiczny sens podejmowanych w Polsce działań komercyjnej uprawy winorośli i produkcji win gronowych. Jest to o tyle istotna i aktualna kwestia, że co najmniej kilkadziesiąt polskich winnic osiągnęła już areał jednego hektara lub większy, co świadczy, że nie są to uprawy sadzone na własny użytek. Właściciele tych upraw zmierzą się ze sporym wyzwaniem, jakim będzie osiągnięcie rentowności takiej produkcji uwzględniając uwarunkowania rynkowe i pozarynkowe. Jakie rozwiązania należy wprowadzić, aby zbliżyć się do tego celu?

Wykładowcy podkreślali kluczowy element tej działalności. Produkując wino na sprzedaż nie możemy ignorować oczekiwań i preferencji konsumentów, a także krytyków winiarskich, którzy te trendy kształtują. Wino podlega różnym modom rynkowym i niezależnie od zachowania lokalnego, czy indywidualnego stylu zmienia się pod ich wpływem. Produkcja wina wymaga nie tylko nakładów finansowych, ale też cierpliwości. W przypadku winnicy produkującej wino z własnych winogron obecnie możliwe są dwa warianty dystrybucji wina: sprzedaż poprzez hurtownie sklepy i restauracje, albo sprzedaż bezpośrednia.

Dla niewielkich producentów oczywistym wyborem jest bezpośrednia dystrybucja wina w miejscu jego produkcji. Sprzedając bowiem wino bezpośrednio konsumentowi można zarobić na każdej butelce nawet kilkukrotnie więcej, niż w przypadku dystrybucji poprzez hurtownie, sklepy i restauracje. Dlatego drobni winiarze na całym świecie starają się sprzedawać jak największy procent swojej produkcji bezpośrednio w swoim gospodarstwie. Sprzyja temu bardzo modna obecnie turystyka winiarska, dzięki której potencjalni nabywcy przyjeżdżają do miejsc, gdzie produkuje się wino. Liczba Polaków zainteresowanych winami i kulisami ich produkcji jest z roku na rok coraz większa. Niewielka winnica może być także magnesem przyciągającym gości do gospodarstw agroturystycznych. Tym bardziej że polskie prawo otwiera przed nimi nowe rozwiązania regulujące zasady produkcji i sprzedaży tych wyrobów przez małych producentów.

Do pobrania:

Prezentacje z konferencji

 

 

logo 19 05

Centrum Doradztwa Rolniczego W Brwinowie Oddział w Radomiu zaprasza na video konferencję pn.: „Wino, cydr, wyroby alkoholowe z własnych upraw – wyzwania stojące przed producentami”. Konferencja jest organizowana w ramach operacji „Gospodarstwa rolne i małe zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego i ich znaczenie w rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności” Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021.

Celem wydarzenia jest przybliżenie problematyki związanej z produkcją i sprzedażą wina oraz cydru. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane przykładowe technologie wytwarzania, przepisy prawne i podatkowe oraz możliwości rozwoju takiej działalności.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy rolników, doradców, przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji pracujących na rzecz rolnictwa, a także przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Zgłoszenia uczestnictwa w wideo konferencji należy dokonywać do dnia 07.06.2021 r. pod adresem:

https://cdrradom.clickmeeting.com/wino-cydr-wyroby-alkoholowe-z-wlasnych-upraw-wyzwania-stojace-przed-producentami/register?

Po zarejestrowaniu uczestnictwa każdy zakwalifikowany uczestnik otrzyma na pocztę elektroniczną link do szkolenia i hasło.

LIczba miejsc ograniczona.

Osoby do kontaktu:

Barbara Sałata tel. 48 3656935, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Monika Mrożek tel. 48 3656935, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do pobrania:

Program konferencji (DOC, 157KB)

Termin „bezpieczeństwo żywności” określa ogół warunków, które muszą być spełnione przez producenta produktu żywnościowego. Dotyczą one stosowania substancji dodatkowych, aromatów, poziomu substancji zanieczyszczających, pozostałości pestycydów oraz warunków napromieniowania żywności i cech organoleptycznych wyrobu, ale również działań, które powinny być podjęte na wszystkich etapach produkcji i obrotu żywnością.

Mając na celu bezpieczeństwo oraz wysoką jakość wytwarzanych wyrobów producent żywności zobowiązany jest do przestrzegania podczas produkcji żywności wymagań higienicznych. Artykuł „Higiena produkcji zdrowej żywności na małą skalę w warunkach domowych” skupia się na zagadnieniu higienicznego wytwarzania żywności przeznaczonej do sprzedaży w warunkach domowych tj. przy wykorzystaniu sprzętu i urządzeń gospodarstwa domowego, w pomieszczeniu w którym na co dzień przygotowywane są posiłki.

Link do artykułu  PDF 0,8 MB

 

 

Produkty tradycyjne i regionalne to produkty wytwarzane tradycyjnymi metodami z najwyższej jakości surowców odzwierciedleniem czego jest uzyskanie wysokiej ceny i wzrost dochodów producentów. Ich wytwarzanie i sprzedaż aktywizuje gospodarczo region, podnosi jego atrakcyjność, wzmacniając lokalną tożsamość, przyczyniając się do poprawy jego konkurencyjności. Najistotniejszą cechą produktów regionalnych i tradycyjnych jest specyficzna jakość, która jest konsekwencją tradycyjnego sposobu wytwarzania. Unikalna jakość może wynikać także z otoczenia – oddziaływania czynników naturalnych będących charakterystycznymi dla danego obszaru np. usytuowanie terenu, jakość gleby, klimat, roślinność.

Produkty regionalne i tradycyjne dla Europy stanowią także wartość kulturową. W Unii Europejskiej realizacja polityki jakości żywności polega na wyróżnieniu znakami i nadaniu certyfikatów potwierdzających doskonałą jakość wyrobów rolno-spożywczych, wywodzących się z konkretnych regionów oraz charakteryzujących się tradycyjnym sposobem produkcji. Realizowana polityka jakości daje także pewność konsumentom, że kupują oni żywność bardzo wysokiej jakości, która jednocześnie charakteryzuje się wyjątkową, tradycyjną metodą produkcji.

Do pobrania:

Pełna treść opracowania

 

 

W dniach od 29 marca do 12 maja Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski o pomoc w ramach działania „Współpraca”. Celem realizacji operacji jest tworzenie krótkich łańcuchów dostaw obejmujących ograniczoną liczbę podmiotów gospodarczych zaangażowanych we współpracę, przynoszących lokalny rozwój gospodarczy oraz charakteryzujących się ścisłymi związkami geograficznymi i społecznymi między producentami, podmiotami zajmującymi się przetwórstwem a konsumentami.

O wsparcie może ubiegać się grupa operacyjna (EPI) w skład której wchodzi co najmniej 5 rolników oraz która ma nadany nr identyfikacyjny o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2020 r. poz. 1206 i 1440). Grupa powinna posiadać zdolność prawną lub działać na podstawie, zawartej w formie pisemnej, umowy spółki cywilnej albo innej umowy określającej sposób wspólnej realizacji operacji i wspólnego ubiegania się o przyznanie pomocy.

Wsparcie w ramach działania „Współpraca” może być przyznane min. na budowę, przebudowę lub remont połączony z modernizacją obiektów lub infrastruktury, zakup lub instalację nowych maszyn lub urządzeń, w tym środków transportu, na zakup lub instalacji wyposażenia lub na odpłatne korzystanie z maszyn, urządzeń, środków transportu, wyposażenia i nieruchomości w związku z realizacją operacji.

Więcej informacji